top of page

Priser

Den første samtale er gratis for dig.
Inden at jeg går i gang med din sag vurderes, om din sag overhovedet er værd at føre.
Advokatens salær i straffesager:
Advokatens salær fastsættes af dommeren på baggrund af de vejledende salærer, når sagen er slut.
I 2022 udgør forsvarsadvokatens timeløn 2262,50  kr. incl.  moms.
Salæret aftales derfor ikke mellem advokat og klient.
(Hvis du bliver frifundet betales advokatens salær af statskassen).
Du kan læse mere om de vejledende salærer her:


https://domstol.dk/selvbetjening/blanketter-og-vejledninger/salaerer-og-takster/

bottom of page