Ring: (+ 45) 21 42 55 52  Alle ugens dage! 7-24! Hvis akut - åben 24 timer i døgnet.

Eller skriv til: advokat@glenodgaard.dk. 

CVR NR:  34096406

Priser

Den første samtale er gratis for dig.

Inden at jeg går i gang med din sag vurderes, om din sag overhovedet er værd at føre.

Advokatens salær i straffesager:

Advokatens salær fastsættes af dommeren på baggrund af de vejledende salærer, når sagen er slut.

I 2019 udgør forsvarsadvokatens timeløn 1755,-  kr. excl. moms.

Salæret aftales derfor ikke mellem advokat og klient.

(Hvis du bliver frifundet betales advokatens salær af statskassen).

Du kan læse mere om de vejledende salærer her:

https://www.domstol.dk/oestrelandsret/Taksterogsalaeer/Documents/Salærtakster%20forsvarere%202019%2085A-3-17.pdf