top of page

Straffesager

 

Betegner den del af juraen, der indeholder kriminelle handlinger og medfølgende konsekvenser.

Eksempelvis overtrædelse af færdselsloven, spirituskørsel og sager om vold, indbrud, røveri samt voldtægt og drab.

Samt Trusler, Tyveri, Ulovlig indtrængen, Dokumentfalsk, Blufærdighedskrænkelse, Fotos eller misbrug af børn.

 

Hvad er en straffesag?

 

En privatperson der er blevet offer i, - eller har foretaget sig en ulovlig handling.

Det kan være privat eller i forbindelse med arbejde.

 

Hvis anklagemyndigheden vil have dig idømt en større bøde, frakendelse af kørekort eller fængsel, kan det få langsigtede følger for dig.

Forsvarsadvokat:     

Er du blevet anklaget i en straffesag, kan din tilværelse, din økonomi

og dit navn være på spil.

 

Det er derfor vigtigt, at du vælger en forsvarsadvokat, som har stor

erfaring i nævnte sager.

 

Bistandsadvokat:     

Er du blevet offer i en færdselssag eller i en voldssag.

 

Da kan jeg som bistandsadvokat give dig juridisk hjælp og psykisk støtte

i retten, og hjælpe med at gøre evt. tab op i form af erstatning!

bottom of page