top of page
Tvangsfjernelse

Jeg yder dig juridisk hjælp ved tvangsfjernelse eller tvangsanbringelse af børn.

Min erfaring i sager, der handler om tvangsfjernelse af børn, kan sikre dig,

at dine rettigheder som forælder bliver tilgodeset.

Som din advokat jeg vil bistå dig som rådgiver og føre din sag ved

kommunen, i Ankestyrelsen og i Retten.

Jeg er ikke afhængig af kommunens interesser og vil derfor kun varetage

dine. Du og dit barn skal sikres den bedste behandling gennem hele forløbet.

Jeg er inde i reglerne og vil reagere på de typiske fejl, der ofte opstår

undervejs fra kommunen. Sager om tvangsanbringelse er komplicerede, og

det kan være svært at overskue om sagsbehandleren følger alle formalia.

Derfor er det vigtigt at kræve aktindsigt, for at kontrollere om alle oplysninger

er korrekte.

Tvangsanbringelse er en meget alvorlig sag, som jeg tager mig af med stor diskretion og ekspertise.

Uanset hvor i landet du bor, så send mig en mail eller ring til 21 42 55 52 og oplys dit nummer, så vil jeg hurtigst muligt kontakte dig.

 

Gratis advokatbistand

 

Du har ret til gratis sagsbehandling i sager om tvangsanbringelse.

Du er ikke forpligtet til at bruge en advokat fra din retskreds. Det er ofte en fordel at vælge en advokat uden for kommunen, da der dermed kommer friske øjne på sagen.

Både sagsbehandling og evt. rejseudgifter er et anliggende mellem det offentlige og mig, så du kan frit vælge din advokat, uanset hvor du bor.

bottom of page